Висша математика в примери и задачи
В момента книгата не е налична
Висша математика в примери и задачи
Автори: Георги Велев, Митко Димитров, Миряна Христова, Стела Пъдевска

Цена: 18.70 лв.

Отстъпка: 3.30 лв. (15.00 %)


Линейна алгебра, аналитична геометрия,линейно програмиране, диференциално и интегрално смятане, диференциални у-ния, теория на вероятностите

Математика - Първа част
В момента книгата не е налична
Математика - Първа част
Автори: Миряна Христова, Николай Божинов

Цена: 11.90 лв.

Отстъпка: 2.10 лв. (15.00 %)