Bash - основи на езика и практическо използване
Добави към поръчката
Bash - основи на езика и практическо използване
Автор: D.K. Academy

Цена: 12.70 лв.

Отстъпка: 2.25 лв. (15.05 %)


CSS 3 - основи на езика в примери
Добави към поръчката
CSS 3 - основи на езика в примери
Автор: D.K. Academy

Цена: 18.70 лв.

Отстъпка: 3.30 лв. (15.00 %)


Laravel - създаване на PHP приложения
Добави към поръчката
Laravel - създаване на PHP приложения
Автор: D.K. Academy

Цена: 23.75 лв.

Отстъпка: 4.20 лв. (15.03 %)


Linux – настройка на сървъри
Добави към поръчката
Linux – настройка на сървъри
Автор: D.K. Academy

Цена: 23.00 лв.

Отстъпка: 4.95 лв. (17.71 %)


MongoDB – нерелационни бази данни
Добави към поръчката
MongoDB – нерелационни бази данни
Автор: D.K. Academy

Цена: 15.96 лв.

Отстъпка: 3.99 лв. (20.00 %)


MySQL 8 - практическо програмиране в примери
Добави към поръчката
MySQL 8 - практическо програмиране в примери
Автор: D.K. Academy

Цена: 21.20 лв.

Отстъпка: 3.75 лв. (15.03 %)


PHP 8 - практическо програмиране в примери
Добави към поръчката
PHP 8 - практическо програмиране в примери
Автор: D.K. Academy

Цена: 21.20 лв.

Отстъпка: 3.75 лв. (15.03 %)


PowerShell – основи на езика и практическо използване
Добави към поръчката
PowerShell – основи на езика и практическо използване
Автор: D.K. Academy

Цена: 16.95 лв.

Отстъпка: 3.00 лв. (15.04 %)


Python - решения на практически задачи
Добави към поръчката
Python - решения на практически задачи
Автор: D.K. Academy

Цена: 21.21 лв.

Отстъпка: 3.74 лв. (14.99 %)


R - основи на езика в примери
Добави към поръчката
R - основи на езика в примери
Автор: D.K. Academy

Цена: 22.36 лв.

Отстъпка: 5.59 лв. (20.00 %)


SQL решения на практически задачи
Добави към поръчката
SQL решения на практически задачи
Автор: D.K. Academy

Цена: 16.95 лв.

Отстъпка: 3.00 лв. (15.04 %)


Windows Server 2022 – защита на сървъра и мрежата
Добави към поръчката
Windows Server 2022 – защита на сървъра и мрежата
Автор: D.K. Academy

Цена: 22.36 лв.

Отстъпка: 5.59 лв. (20.00 %)


Бази данни
Добави към поръчката
Бази данни
Автор: D.K. Academy

Цена: 23.75 лв.

Отстъпка: 4.20 лв. (15.03 %)


Да направим собствен блог с WordPress
Добави към поръчката
Да направим собствен блог с WordPress
Автор: D.K. Academy

Цена: 16.96 лв.

Отстъпка: 2.99 лв. (14.99 %)


Етично хакване и защита на Android приложения
Добави към поръчката
Етично хакване и защита на Android приложения
Автор: D.K. Academy

Цена: 18.70 лв.

Отстъпка: 3.30 лв. (15.00 %)


Модифициране и управление на Linux ядрото
Добави към поръчката
Модифициране и управление на Linux ядрото
Автор: D.K. Academy

Цена: 23.75 лв.

Отстъпка: 4.20 лв. (15.03 %)


През очите на хакера - Второ издание
Добави към поръчката
През очите на хакера - Второ издание
Автор: D.K. Academy

Цена: 21.20 лв.

Отстъпка: 3.75 лв. (15.03 %)


Съвременни подходи за програмиране с PHP 7
Добави към поръчката
Съвременни подходи за програмиране с PHP 7
Автор: D.K. Academy

Цена: 16.95 лв.

Отстъпка: 3.00 лв. (15.04 %)


Управление на версиите с Git и GitHub
Добави към поръчката
Управление на версиите с Git и GitHub
Автор: D.K. Academy

Цена: 25.45 лв.

Отстъпка: 4.50 лв. (15.03 %)