Корица ПОЛИТИКА НА МНОГОЕЗИЧИЕТО В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ И ЕВРОПЕЙСКА ИДЕНТИЧНОСТ

ПОЛИТИКА НА МНОГОЕЗИЧИЕТО В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ И ЕВРОПЕЙСКА ИДЕНТИЧНОСТ


интернет книжарница "Нова звезда"
Автор: Пенка Христова

Издателство:Университетско издателство "Св. Климент Охридски"

Корична цена:18.00 лв.
Отстъпка:3.60 лв. (20.00 %)
Цена:14.40 лв.
ISBN:978-954-07-5434-5
Година:2023
Подвързия:Меки корици
Страници:272
Език:Български

Гл. ас. д-р Пенка Христова придобива бакалавърска степен „Английска филология“, магистърска степен „Европейска интеграция“ и докторска степен в областта на европеистиката в Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Научните ù интереси са свързани с езиковите политики, националната и европейската идентичност, многоезичието и чуждoезиковото обучение. Настоящата книга се основава на дисертационния труд на авторката на тема „Политики на многоезичие и европейска идентичност“, разработен под научното ръководство на проф. д-р Мария Стойчева. Основната ù цел е да се изследва въздействието на политиките на многоезичие на Европейския съюз (в частност Програма „Коменски“, която понастоящем е част от Програма „Еразъм+“) върху формирането на европейска идентичност. Книгата е насочена към преподаватели, докторанти, студенти, експерти в областта и към всички, които се интересуват от тази интердисциплинарна област.