Корица Четиризначни таблици и формули

Четиризначни таблици и формули


интернет книжарница "Нова звезда"
Автори: Никола Николов, Димо Серафимов, Георги Коларов

Издателство:Регалия 6

Корична цена:12.00 лв.
Отстъпка:1.80 лв. (15.00 %)
Цена:10.20 лв.
ISBN:978-954-8147-12-5
Подвързия:Меки корици
Страници:160
Език:Български

Книгата  е ново издание на добре познатия математически справочник. Тя е предназначена за ученици, студенти и специалисти и от много години е сред разрешаваните пособия за използване на кандидатстудентски и зрелостни изпити, математически състезания и конкурси.

СЪДЪРЖАНИЕ

Четиризначни таблици
 • Синуси и косинуси
 • Тангенси и котангенси
 • Мантиси на десетични логаритми
 • Стойности на функцията 10x (десетични антилогаритми)
  Математически формули
 • Някои математически означения
 • Множества
 • Рационални изрази
 • Уравнения и системи
 • Неравенства
 • Коренуване. Разширение на понятието степен. Средни стойности на елементи от дадено множество.
 • Логаритми. Сложна лихва
 • Съединения без повторение. Нютонов бином
 • Прогресии
 • Функции
 • Таблица на производните
 • Графики на някои функции
 • Таблица на основните интеграли
 • Диференциални уравнения от първи ред
 • Елементи от теорията на вероятностите
 • Бройни системи
 • Елементи от математическата логика
 • Първични понятия и аксиоми в геометрията
 • Ъгъл
 • Триъгълник
 • Вектори
 • Пропорционални отсечки
 • Подобни триъгълници. Лице на триъгълник
 • Четириъгълник
 • Многоъгълник
 • Геометрични преобразувания
 • Окръжност
 • Таблици
  • За равенство на два ъгъла
  • За неравенство на два ъгъла
  • За равенство на две отсечки
   • За неравенство на две отсечки
   • Условия за успоредност на две прави
   • Условия един четириъгълник да бъде успоредник
  • Взаимно положение на прави, на права и равнина и на равнини в пространството
  • Двустенен и многостенен ъгъл. Перпендикулярни равнини
  • Многостени
  • Цилиндър, конус, кълбо
  • Тригонометрия
  • Елементи от аналитичната геометрия
  •  Приложения
  • По-важни множества от точки в равнината
  • По-важни множества от точки в пространството
  • Сечение на многостени с равнина