Общностното право в българската съдебна практика (2007 - 2009)


интернет книжарница "Нова звезда"
Автор: Александър Корнезов

Издателство:Сиби

Корична цена:15.00 лв.
Отстъпка:2.25 лв. (15.00 %)
Цена:12.75 лв.
ISBN:978-954-730-581-6
Година:2009
Подвързия:Меки корици
Страници:240
Език:Български

В книгата са разгледани десетки решения, определения и разпореждания на български съдилища за 2007-2008 г., разделени в  три  групи – съдебна практика по конституционни, административни и граждански и наказателни дела. Особено внимание в анализа на съдебната практика е отделено на систематизирането й в групи от повтарящи се проблеми, които могат да служат за отправна точка при поправяне на допуснатите грешки. Специално са изследвани делата, в които българският съд е трябвало да отправи преюдициално запитване, но не го е сторил.
Книгата завършва с анализ на пътищата за защита срещу неизпълнението на общностните задължения на българските съдилища. Това е особено важно с оглед накърнените права на страните в делата, в които им е било отказано право, което черпят от общностния правопорядък, както и за всеки български съдия – за да е наясно с това, че действията му или бездействията му във връзка със съдебния контрол, който упражнява по прилагане на общностното право, не  остават  без последици.

От материалноправна страна е включен широк калейдоскоп на правото – от конституционното право и процес, през данъчното, митническото, конкурентното, осигурителното право, въпросите на обществените поръчки, визите, имиграцията и убежището, до гражданския процес, правото на интелектуална собственост, семейното и наказателното право.
Александър Корнезов е магистър по право на ЕС от Колежа на Европа, Брюж; доктор по право;  реферандер в Съда на ЕО и преподавател по процесуално право на ЕС. Автор е на книгите  "Преюдициалното запитване до Съда на Европейските общности" (2008), "Преюдициалното запитване до Съда на Европейските общности - Сборник нормативни актове и практически указания" (2008),  както и на редица други публикации.