Приложна макроикономика


интернет книжарница "Нова звезда"
Автор: Борис Михайлов

Издателство:Нова звезда

Корична цена:18.00 лв.
Отстъпка:3.60 лв. (20.00 %)
Цена:14.40 лв.
ISBN:978-954-8933-414
Година:2010
Подвързия:Меки корици
Страници:436
Език:Български

Структурирането на книгата е направено по начин, който да улесни най-широк кръг ползватели. В основните глави са посочени възможно най-достъпно основните цели, предмета на изследване, анализът на традиционните подходи и методи в теорията и практиката, предлаганите нови подходи и методи и най-важните изводи. В приложения към отделните глави са представени конкретни методи за решаване на проблемитеи те са предназначени за специалисти с по-висока квалификация. По този начин книгата може да представлява интерес за читателите от следните сфери:

  • експертни и ръководни кадри в централните и регионалните равнища на държавната администрация;
  • експертни и ръководни кадрив неправителствената сфера и гражданските структури;
  • специалисти в различни изследователски, проектантски, консултантски и други проучвателни центрове и институции;
  • мениджъри и специалисти в местния корпоративен бизнес и мултинационалните компании;
  • експертни и ръководни кадри в структурите на ЕС;
  • преподаватели и студенти в икономическите направления;
  • специалисти в други сфери и граждани, които се интересуват от проблемите на макроикономиката, пазарния механизъм и гражданското общество в условията на демокрация.