Корица Дескриптивна юриспруденция

Дескриптивна юриспруденция


интернет книжарница "Нова звезда"
Автор: Младен Младенов

Издателство:Нова звезда

Корична цена:15.00 лв.
Отстъпка:7.50 лв. (50.00 %)
Цена:7.50 лв.
Година:2015
Подвързия:Меки корици
Страници:374
Език:Български

ПРЕДГОВОР
Едва ли има по-подходящ момент за излизането на една такава книга.
„Класическите" юридически професии, както и двете държавни власти, пряко
свързани с правото – законодателната и съдебната – са достигнали абсолютния
минимум на обществено доверие, минимум, който представлява реална заплаха
за самата държавност. Разбирането за същността на една или друга от професи-
ите, свързани с правото, е дотолкова повърхностно, дори и сред хора, сдобили
се с диплома за завършено юридическо образование,че успешно, а и съвсем
резонно за следностатистическия българин, може да се изчерпи с прословутото
Бай-Ганьовско: „И едните, и другите са маскари!". Според преобладаващото
мнение, многобройните юридически факултети в страната ни бълват юристи
– ширпотреба, чиито дипломи са девалвирали още преди приносителят им да
е кандидатствал в съответния университет. Народното събрание явно залага
изключително на количеството закони, но не на качеството, иначе няма как
да си обясним обстоятелството, че едни от най-важните закони в държавата
се променят горе-долу заедно със смяната на годишните времена. Съдебната
система до такава степен се самоубива в непрестанни скандали, че е на път да
обезвери дори и останалите малцина ентусиазирани идеалисти, които се опитват
да се преборят за някаква промяна в мисленето и за поне една малка стъпка в
правилната посока.
На фона на всичко това книгата на д-р Младен Младенов илюстрира
убедително, че всяко едно общество не само има нужда от правото и юриди-
ческите професии, но и че тези професии всъщност са крайъгълен камък на
същото това общество. Книгата обаче отива много по-далеч от това – тя ясно
и открито показва днешния облик на юридическите професии у нас. Не са не-
обходими особени усилия, за да разбере всеки читател, че моментната снимка
на юридическите професии, такава широкоспектърна, обективна, цветна и
широкомащабна снимка, каквато е направена с настоящата книга, всъщност
представлява едно огледало на днешното наше общество. И затова тези, които
не харесват картината, обрисувана от автора, не трябва да се сърдят на него. Той
е изпълнил задачата си, като честно, обективно и добросъвестно е пресъздал
действителността, като при това се е постарал и да обясни точно и ясно защо
тя е такава, а не друга, някак по-приемлива. Вероятно ще има и несъгласни с
подходите, използвани от автора, с изводите му или с желанието му да провокира
едно необходимо и безкрайно закъсняло обсъждане както от обществото като
цяло, така и от академичните среди, а и от отделните професионални гилдии,
на основните елементи и насоки за всяка една от основните юридически про-
фесии. Ако е така – още по-добре. Несъгласието е първата стъпка към размяна
на мнения по повдигнатите с тази книга въпроси, а такава размяна на мнения
в настоящия момент е наистина крайно належаща.
Няма съмнение, че тази книга запълва една сериозна празнота в българската
научна мисъл. Достойнствата й обаче са далеч по-големи от простото намиране
на една незаета от други научни трудове ниша. Книгата на д-р Младен Младенов
е предназначена за изключително широка аудитория. На първо място разбира
се, тя трябва да бъде прочетена от всички практикуващи юристи. Едно от най-
ценните средства за професионално и личностно израстване е възможността да
се погледнеш от друг ъгъл, с други очи и с друго разбиране. Такъв един поглед
безпогрешно показва какъв си, къде си сред себеподобните си и какви перспек-
тиви и нови възможности имаш пред себе си. Настоящият труд представлява
именно един такъв поглед и с това отваря нови хоризонти пред всеки практи-
куващ юрист, който има искрено желание да се развива професионално.
Книгата безспорно е небходимо четиво и за всички бъдещи юристи, дори
и за тези, които все още само мечтаят да станат такива. Едва ли те ще имат по-
подходящ източник на информация за различните юридически професии, за
очакванията към тях, за бремето и отговорностите, които ги съпътстват, както
и за разочарованията, последица от упражняването на тези професии. В този
смисъл книгата несъмнено ще им помогне не само да се ориентират „Кой кой
е", но и да направят своя житейски избор.
Огромно нейно предимство е, че макар и да е неразривно свързана с пра-
вото, в нея всъщност почти не се говори за право, или поне не за това, което
се дефинира като „право" от пребладаващото мнозинство от практикуващите
днес български юристи. Това прави книгата ценно и достъпно четиво и за
не-юристите, за всеки, който има интерес да разбере какво стои в основата
на юридическите професии, каква е ролята им в обществото, както и, не на
последно място, защо част от представителите на юридическите професии се
превръщат от експерти в областта на правото и стожери на върховенството на
закона в привилегировани, добре платени бюрократи.
Решаването на всеки един проблем започва с неговото ясно посочване и
описание. В този смисъл издаването на настоящата книга със сигурност може
да допринесе за решаването на поне част от проблемите, задушаващи в една
или друга степен почти всички юридически професии у нас.
Николай Енчев,
Брюксел, октомври 2013
Една година след първия прочит на книгата констатациите в нея продължа-
ват да са все така убедителни и валидни. Какъв по-добър показател за нейната
актуалност?
Николай Енчев,

 

Брюксел, октомври 2014