Корица Модели за организационнно съвършенство

Модели за организационнно съвършенство


интернет книжарница "Нова звезда"
Автор: Кристиян Хаджиев

Издателство:Нов български университет

Корична цена:9.90 лв.
Отстъпка:1.50 лв. (15.15 %)
Цена:8.40 лв.
ISBN:978 954 535 756 5
Година:2013
Подвързия:Меки корици
Страници:342
Език:Български

Учебникът "Модели за организационно съвършенство" съдържа основни теми, които характеризират в достатъчна степен сложния характер на управлението на икономически системи. Структурата и съдържанието са съобразени както със съвременното обучение по управленски дисциплини, така и с реалните потребности на бизнес практиката. Фокусът е върху най-съществените на съвременните организации, новите практики и инструменти (модели) за проектиране на целево-адаптивни организации. Изясняват се качествено нови концепции (парадигми), подходи и технологии за организационно оценяване, проектиране и управление на културните промени.

Основните цели, които авторът си поставя са в няколко насоки:

  • получаване на основни знания в областта на организационното съвършенство като фактор за устойчиво организационно развитие
  • формиране на умения за анализ на управленския процес преди всичко от гледна точка на устойчивото развитие и прилагане на инструментариум за диагностика и проектиране на целево-адаптивни организации
  • развиване на умения за диагностициране ефективността на организацията и препроектиране елементите на организационния дизайн
  • изграждане на необходимите знания и умения за прилагане на стратегиите за организационна промяна в среда с висока степен на неопределеност и управление на културните промени
  • разработване на инструментариум от практически упражнения, казуси, реални ситуации и примери, за да се повиши релевантността на теорията от практиката и съвременните изследвания