Международно наказателно право


интернет книжарница "Нова звезда"
Автор: Боян Станков

Издателство:ВСУ Черноризец Храбър

Корична цена:20.00 лв.
Отстъпка:3.00 лв. (15.00 %)
Цена:17.00 лв.
ISBN:978-954-715-518-3
Година:2012
Подвързия:Меки корици
Страници:196
Език:Български

Съдържание

Възникване и утвърждаване на международното наказателно право
Предмет, метод и задачи на международното наказателно право
Основни източници на международното наказателно право
Краят на Втората световна война. Нюрнбергски и Токийски процес
Принципи на международното наказателно право
Организацията на обединените нации и Европейският съюз и развитието на международното наказателно право
Престъпления по международно право
Субекти на международното престъпление
Състав на престъплението по международното право
Престъпления с международен елемент
Отговорност за престъпления по международното право
Видове престъпления по международното право
Екстрадиция. Принципи на екстрадиционното право
Международно сътрудничество за осъществяван на наказателното правосъдие по отношение на лица, извършили престъпления по международното право