Корица Деликтно право

Деликтно право


интернет книжарница "Нова звезда"
Автор: Поля Голева

Издателство:Нова звезда

Корична цена:20.00 лв.
Отстъпка:10.00 лв. (50.00 %)
Цена:10.00 лв.
ISBN:978-619-198-0178
Година:2015
Подвързия:Меки корици
Страници:312
Език:Български

"Деликтно право" е трето преработено и допълнено издание на едноименната книга, публикувана за първи път през 2007 г. У нас в продължение на повече от 50 години не са издавани монографии, изцяло посветени на един от най-старите, но и  най-актуални институти на гражданското право-института на непозволеното увреждане. В книгата са разгледани всички общи и специални положения на деликтното право-на този дял от гражданското право, които урежда предпоставките и правните последици от причиняването на вреди на друго лице. Книгата използва оригинален подход- тя не се ограничава само до действащата правна уредба в чл.45-54 от Закона за задълженията и договорите, а разглежда и други състави на непозволено увреждане, съдържащи се в отделни специални закони. На базата на богатата съдебна практика, на съвременната чуждестранна литература, на практиката на Съда на Европейския съюз са изследвани проблемите на виновната, на безвиновната отговорност, на отговорността за вреди, причинени от друг, на отговорността на държавата и общините за вреди, на отговорността за вреди, възникнали при упражняване на правнорегламентирана дейност, на отговорността на лечебното заведение за вреди, причинени от лекари и др. Направен е анализ на обезщетението на имуществените и неимуществените вреди, като са включени интересни нови постановки от модерната чуждестранна практика. Монографията поставя много въпроси, някои от които могат да дадат повод за по-нататъшни изследвания, за обогатяване на съдебната практика и науката в сферата на деликтното право.