Корица Кодекс за социално осигуряване

Кодекс за социално осигуряване


интернет книжарница "Нова звезда"
Автори: Йосиф Милошев, Бисер Петков, Снежана Малакова

Издателство:Труд и право

Корична цена:22.80 лв.
Отстъпка:4.56 лв. (20.00 %)
Цена:18.24 лв.
ISBN:978-954-608-230-5
Година:2015
Подвързия:Твърди корици
Страници:426
Език:Български

Това издание съдържа:

  • Актуализиран текст на Кодекса за социално осигуряване след приетите от Парламента изменения и допълнения в Социалния кодекс (ДВ, бр. 61 от 11 август 2015 г.);
  • Изчерпателен приложен коментар с разяснения на промените и с професионални решения на конкретни казуси по прилагане на новите нормативни актове.

Коментарът е структуриран в три глави, съдържанието на които покрива основните групи промени. Прилагането на новите текстове е илюстрирано с примери. За по-голяма прегледност промените в условията за пенсиониране на отделните категории осигурени лица са представени в табличен вид.
Изданието ще бъде полезно за всички специалисти по социално осигуряване, труд и човешки ресурси; юристи; счетоводители, финансисти, данъчни експерти; работодатели и синдикалисти.