Корица Стратегически карти - да превърнем нематериалните активи в осезаеми резултати

Стратегически карти - да превърнем нематериалните активи в осезаеми резултати


интернет книжарница "Нова звезда"
Автори: Робърт С. Каплан, Дейвид П. Нортън

Издателство:Класика стил

Корична цена:29.00 лв.
Отстъпка:7.25 лв. (25.00 %)
Цена:21.75 лв.
ISBN:9543270244
Година:2006
Подвързия:Твърди корици
Страници:468
Език:Български

Балансирана система от показатели за ефективност

Днес мениджърите от всички сектори на икономиката и от целия свят са изправени пред двойно предизвикателство: как да мобилизират човешкия си капитал и информационни ресурси и как да трансформират организациите си по посока на нови стратегии в съответствие с високите изисквания на своите информирани и взискателни клиенти. Компаниите като цяло отговорят на това предизвикателство, като формулират нови стратегии и се пренасочват - чрез деклариране на нови вдъхновяващи мисии и концепции - към предоставяне на увеличена стойност на своите клиенти и партньори. Но сериозният проблем, с който се сблъскват всички организации, остава неспособността им да реализират успешно новите си стратегии.

Стратегическата карта е модел, адаптиран към конкретната стратегия на дадена организация, който описва как нематериалните активи генерират подобрения в ефективността на вътрешните процеси на организацията, които имат решаващата роля за създаване на стойност за клиентите, акционерите и обществото. Читателите могат да се запознаят с приложението на стратегическата карта като средство за синхронизиране на нематериалните активи със стратегическите теми.