Корица Информационна сигурност

Информационна сигурност


интернет книжарница "Нова звезда"
Автори: Цветан Семерджиев, Николай Митев

Издателство:Софттрейд

Корична цена:12.00 лв.
Отстъпка:1.80 лв. (15.00 %)
Цена:10.20 лв.
ISBN:978-954-334-173-3
Година:2015
Подвързия:Меки корици
Страници:314
Език:Български

Обект на обсъждане в настоящото пособие е информационната сигурност и защита на информацията в автоматизираните информационни системи и компютърните мрежи. Липсата на единна теоретична основа за тяхното описание, моделиране, обсъждане и представяне е причината да се появи потребност от обща концептуална база, която да послужи за натрупване на нови знания, традиции и авангарден опит за нуждите на бъдещите начинания и инициативи. Комплексността на задължителните общи условия и специфичните изисквания за информационна сигурност, разнообразието на политиките и всеобхватността на техните връзки налага да се търсят прости модели и описания. Ето защо основна част от темите в това издание касаят синтеза и анализа на политиките и процедурите за сигурност и защита на информацията в автоматизираните информационни системи и мрежи.
Предмет на разглеждане са организационните, правните, управленските и технологичните аспекти на информационната сигурност, общата концепция, стратегията, политиката и процедурите за нейното гарантиране. Настоящото пособие е предназначено да подпомогне обучението на студентите от специалности "Информационна сигурност", "Национална сигурност" и други сходни специалности на Университета по библиотекознание и информационни технологии. То е коректно изложение на известното до момента и е опит по нов начин да се систематизират основните знания в тази предметна област. Съдържанието е изложено конспективно и няма претенции да е изчерпателно. много от нещата са разгледани съвсем накратко и подлежат на доразвиване. Пособието е съставено така, че да послужи на всички студенти, докторанти и специализанти, на които им предстои да навлязат в тази важна област на знанието.

Останалите книги от поредицата:
 
Норми и стандарти за управление на информационните системи
Сигурност и защита на информацията
Стратегически информационни системи
Стратегическо ръководство и лидерство - лидер
Стратегическо ръководство и лидерство - организации
Стратегическо ръководство и лидерство - среда
Стратегическо ръководство и лидерство - Стратегия, ресурси, способности, планиране
Стратегическо ръководство и лидерство - тетрадка
Стратегическо ръководство и лидерство - психологически аспекти
Управление на информационната сигурност
Информационен мениджмънт
Методи за оценка на интелектуалните активи на организацията