Данъчно право.данъчен процес.Теория и практика


Автор: Здравко Славчев

Издателство:Нова звезда

Корична цена:101.00 лв.
Отстъпка:20.20 лв. (20.00 %)
Цена:80.80 лв.
ISBN:9786191980413
Година:2016
Подвързия:Меки корици
Страници:1208
Език:Български

Здравко Славчев се дипломира с магистърска степен по „Право” от Юридическия факултет (1994-1999) и е магистър по „Журналистика” от Факултета по Журналистика (1990-1995) на Софийския университет „Свети Климент Охридски“.

През календарната 2016 г. от печат излезе най-обемното научно изследване, безусловно посветено на българското данъчно право и процес. Изданието е разделено на два големи дяла – Материално данъчно право и Данъчен процес, в които е изложена юридическата данъчна теория и подробно са разгледани особеностите на ДОПК. Систематично и увлекателно на вниманието на аудиторията е представено успешно съчетание между теория и съдебна практика. Отличното владение на данъчните институти е причина Данъчно право Данъчен процес да е единственото научно изследване в българската юридическа наука, което е от полза както за изучаващите данъчното право, така и за практикуващите юристи и за всички онези, прилагащи данъчните разпоредби. Неподдържаемият стил на научното изложение добавя липсващата на всички останали данъчни изследвания автентичност, което безусловно поставя Данъчно право Данъчен процес сред най-забележителните юридически научни изследвания в националното право.

Здравко Славчев е асистент по Данъчно право и Финансово право и автор на десетки научно практически изследвания, посветени на въпросите на данъчното право и процес, сред които са:

Данъчно право Данъчен процес, Нова Звезда, София, с. 1205, 2016 г., ISBN-978-619-198-041-3. 

Особени данъчни производства, Нова Звезда, София, с. 256, 2016 г., ISBN-978-619-198-036-9. 

Материално данъчно право, Нова Звезда, София, с. 468, 2016 г., ISBN-978-619-198-030-7.

Данъчно право, особена част, Нова Звезда, София, с. 212, 2015 г., ISBN-978-619-198-009-3.

Данъчно право, обща част, Нова Звезда, София, с. 248, 2015 г., ISBN-978-619-198-004-8. 

Теория и практика по ДОПК, Нова Звезда, София, с. 964, 2014 г., ISBN-978-954-8933-97-1. 

Защита по ДОПК, Нова Звезда, София, с. 308, 2014 г., ISBN-978-954-8933-85-8.

Нищожно съдебно решение, Нова Звезда, София, с. 160, 2014 г., ISBN-978-954-8933-81-0.

Предели на данъчната отговорност, Нова Звезда, София, с. 292, 2013 г., ISBN-978-954-8933-75-9. 

Коментар на ДОПК, Нова Звезда, София, с. 352, 2013 г., ISBN-978-954-8933-73-5.  

Защита срещу ревизионен акт, Нова Звезда, София, с. 281, 2013 г., ISBN-978-954-8933-69-8. 

Касация по данъчни дела, Нова Звезда, София, с. 180, 2012 г., ISBN-978-954-8933-61-2.

Доказателствени средства по ДОПК, Нова Звезда, София, с. 168, 2012 г., ISBN-978-954-8933-59-9. 

Обжалване на данъчни актове, Нова Звезда, София, с. 408, 2012 г., ISBN-978-954-8933-56-8.

Данъчно-осигурително процесуално право - книга втора, Нова Звезда, София, с. 440, 2011 г., ISBN-978-954-8933-51-3.

Доказване по данъчни дела, Нова Звезда, София, с. 138, 2011 г., ISBN-978-954-8933-45-2.

Данъчната ревизия, Нова Звезда, София, с. 99, 2011 г., ISBN-978-954-8933-42-1.

Данъчно-осигурително процесуално право - книга първа, София, с. 595, 2010 г., ISBN-978-954-321-653-6.

Обжалване на ревизионен акт, Нова Звезда, София, с. 208, 2010 г., ISBN-978-954-8933-35-3.

Частно съдебно изпълнение на публични вземания, Нова Звезда, София, с. 176, 2010 г., ISBN-978-954-8933-30-8.

Данъчно-осигурително процесуално право - книга трета, София, с. 575, 2009 г., ISBN-978-954-321-578-2.

Данъчен статут на духовните лица, Фенея, София, с. 44, 2009 г., ISBN-978-954-949-93-60.

Изменение на данъчни и осигурителни задължения, Фенея, София, с. 168, 2007 г., ISBN-978-954-9499-04-9.

Такси и разноски в данъчните производства, Фенея, София, с. 135, 2005 г.

Данъчен процес, Фенея, София, с. 292, 2004 г.

Данъчни производства, Фенея, София, с. 195, 2003 г., ISBN-954-8214-71-7.