Корица Недееспособността на физическите лица. Съвременни предизвикателства

Недееспособността на физическите лица. Съвременни предизвикателства


интернет книжарница "Нова звезда"
Автор: Стоян Ставру

Издателство:Нова звезда

Корична цена:15.00 лв.
Отстъпка:3.00 лв. (20.00 %)
Цена:12.00 лв.
ISBN:978-619-198-046-8
Година:2016
Подвързия:Меки корици
Страници:237
Език:Български

  Настоящата книга разглежда гражданскоправните въпроси на недееспособността на физическите лица в контекста на предлаганата реформа в българското  лично право. Изследват се границите на потенциала, съдържащ се в правната фигура на запрещението като подход на ограничаване  и изключване, както и възможностите  за неговата замяна с разнообразен набор от подпомагащи и включващи правни инструменти. Водещият метод на изследването е интердисциплинарният, като решенията се търсят и проверяват през редуващите се перспективи на правото и на философията.

  Книгата е предизвикателство към различни  по вид специалисти: юристи, философи, социолози, психолози, психиатри, лекари, медицински специалисти. Тя би  заинтригувала и всеки, който се вълнува от съвременния дебат за правния статус на хората с интелектуални и волеви неспособности.

                             Стоян Ставру
доктор по гражданско и семейно право
доктор по съвременна философия