Здравословни и безопасни условия на труд


интернет книжарница "Нова звезда"
Автори: Емилия Димитрова, Диана Маринова, Деяна Илиева, Анелия Цонева

Издателство:

Корична цена:48.00 лв.
Отстъпка:7.20 лв. (15.00 %)
Цена:40.80 лв.
ISBN:978-6-19-731500-4
Година:2016
Страници:584

В изданието ще намерите:

 • Функции и задачи на длъжностните лица /органите/ и на специализираните служби по безопасност и здраве
 • Обслужване на работещите от служби по трудова медицина
 • Комитети и групи по условия на труда в предпрятията
 • Обучение и инструктаж на работниците  и служителите  по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд
 • Вътрешни актове на предприятието
 • Оценка  на риска
 • Специфични норми  и изисквания в областта на безопасността и здравето при работа регламентирани  в националното законодателство
 • Минимални  изисквания за знаци и сигнали за безопасност и/или здраве
 • Лични предпазни средства
 • Безплатно работно и униформено облекло
 • Физиологичен режим на труд и почивка
 • Аварийни планове. Борба с пожари и дейност при бедствия и аварии
 • Задължения за работодателя във връзка с трудовите злополуки и професионалните болести
 • Подобряване на условията на труд на бременни работнички, работнички родибки и кърмачки
 • Трудоустрояване на работник/служител
 • Попълване на Декларация по чл. 15 от ЗЗБУТ
 • Инспектиране в предприятието
 • Индекс на приложенията