Корица Проблеми на наказателното право - обща част

Проблеми на наказателното право - обща част


интернет книжарница "Нова звезда"
Автор: Димитър Михайлов

Издателство:Сиела

Корична цена:32.00 лв.
Отстъпка:6.40 лв. (20.00 %)
Цена:25.60 лв.
ISBN:978-954-28-0134-4
Година:2007
Подвързия:Твърди корици
Страници:1082
Език:Български

Под общото заглавие „Проблеми на наказателното право“ се предлага в два тома единно, значително и комплексно надмонографично изследване от научни статии, студии и отделни монографии, които авторът е публикувал в течение на около четири десетилетия. Повечето от тях се отнасят за миналия век, но някои от тях засягат преходния период…

В труда се съдържат значими теми и подтеми, които са изследвани всеобхватно и са подредени съобразно с установената система на общата част на наказателното право. Последователността на публикациите обаче е в зависимост от подготовката и изследванията на автора, без да се спазва хронологията на сегашното подреждане. Те са научен резултат и от изучаване влиянието на руското и западноевропейското наказателно право за създаването и развитието на наказателното право в България след Освобождението от отоманско иго...

Книгата би била полезна за подготовката и участието в конкурси за младши съдии, прокурори и следователи и дознатели, както и за квалификацията на магистрати и тяхното участие в конкурси за повишаване в йерархията. Разбира се, тя може да съдейства за задълбочаване подготовката на студентите и други юристи и неюристи, които участват в борбата с престъпността или имат интереси в областта на наказателното право.”

Проф. д-р Димитър Михайлов

Първата част обхваща основни проблеми на общата част на наказателното право:

  • общата му характеристика и развитие;
  • наказателноотговорните лица;
  • оправдаващи обстоятелства;
  • мотивът и другите субективни признаци на престъплението;
  • правна същност и значение на рецидива;
  • квалификация на престъпленията при съвкупност, продължавано и продължено престъпление и при възстановяване на вреди от престъплението;
  • престъпления, извършени от „неколцина” и „по занаят”;
  • наказание и наказателноотговорни лица и други