Корица Биология и здравно образование за 8. клас - Първа част за 9. клас при обучение с интензивно изучаване на чужд език

Биология и здравно образование за 8. клас - Първа част за 9. клас при обучение с интензивно изучаване на чужд език


Автори: Владимир Овчаров, Огнян Димитров, Таня Димитрова, Мариана Христова, Камелия Йотовска

Издателство:Булвест

Корична цена:16.90 лв.
Отстъпка:2.03 лв. (12.01 %)
Цена:14.87 лв.
ISBN:978-954-18-1069-9
Година:2017
Подвързия:Меки корици
Страници:144
Език:Български

В учебника по биология и здравно образование за 8. клас са реализирани определените в Държавния образователен стандарт за общообразователна подготовка и Учебната програма по биология и здравно образование за 8. клас очаквани постижения на учениците. Той е основно средство за овладяване на знания и умения, както и за формиране на заложените в учебната програма ключови компетентности, свързани със структурата на човешкия организъм, жизнените процеси, извършващи се в него, и опазване на здравето.

 

Учебното съдържание е организирано в пет основни раздела: „Структурна организация на човешкия организъм“, „Обмяна на веществата“, „Движение и опора на тялото“, „Размножаване, растеж и развитие“, „Регулация и хомеостаза“. Учебникът съдържа теми, свързани с основни знания за анатомията и физиологията на човека. При разработването на всяка система в човешкото тяло е предложено съдържание, което формира и развива знания за често срещани болести, както и за хигиенните правила и норми за здравословен начин на живот.

Учебникът съдържа уроци:

  • за нови знания – 34;
  • за преговор и обобщение – 3;
  • за практически дейности – 9;
  • за дискусии, дебати, семинари – 3;
  • за контрол и оценка – 5.

 

Въпросите и задачите в края на всяка тема, както и тези за самооценка дават възможност за проверка на знанията и помагат за формиране на умения за прилагането им в различни ситуации.

 

Темите за лабораторна работа и други практически дейности са възможност за практическо приложение на придобитите знания и формиране на различни умения, включително и за оказване на долекарска помощ.

 

Системата за самооценка в края на учебника предоставя възможност за създаване на реална представа за равнището на придобитите знания и умения.

 

Богатият илюстративен материал – изображения, схеми, таблици, подпомага създаването и поддържането на интерес у учениците, както и стимулирането на познавателната им активност.