Корица Маркетинг на търговската фирма

Маркетинг на търговската фирма


интернет книжарница "Нова звезда"
Автор: Виолета Гълъбова

Издателство:УНСС

Корична цена:14.90 лв.
Отстъпка:0.75 лв. (5.03 %)
Цена:14.15 лв.
ISBN:978-619-232-012-6
Година:2017
Подвързия:Меки корици
Страници:281
Език:Български

  Изложението е структурирано в следната логика: от концепцията за маркетинга на търговската фирма, през изследването на външната среда с акцент върху потребителите и тяхното поведение при пазаруване, към изясняване на ценността, която предлагат фирмите в търговията, синтезирана в разбирането за продукта на търговската фирма. Продуктът на търговците е базата за извеждане на елементите на маркетинговия микс в търговията, които са развити по-подробно в отделни глави от изложението. Накрая е отделено внимние на маркетинговото планиране и маркетинговия план като синтез на решенията за маркетингова стратегия и изграждане на устойчиви конкурентни предимства в търговията.
  Маркетингът на търговската фирма се концентрира върху особеностите в маркетинговата теория и практика, които съпътстват търговския бизнес.
  Учебникът е предназначен за студентите, обучавани в областта на търговския бизнес, но в много отношения надхвърля първоначално поставените цели. В този смисъл може да бъде полезен на всички, които се интересуват и практикуват маркетинг в търговията.