Корица Буквар с различни поучения. Рибен буквар

Буквар с различни поучения. Рибен буквар


интернет книжарница "Нова звезда"
Автор: Петър Берон

Издателство:Български бестселър

Корична цена:35.00 лв.
Отстъпка:12.25 лв. (35.00 %)
Цена:22.75 лв.
ISBN:9789544631796
Година:2014
Подвързия:Твърди корици
Страници:319
Език:Български

Факсимилно издание, част от поредицата "Българското образование през вековете".

"Всеки народ има в своята история светли имена на големи люде, които са оставили значима диря чрез своите дела. Такова име в българската история без съмнение е Петър х.Берович, запазил се в съзнанието на българина като д-р Петър Берон, който със своята малка книжчица „Буквар с различни поучения" постави темелите на новобългарското образование. Годината на издаването е 1824, като още на титулната страница авторът съобщава, че този "Букваръ" е за "болгарските училища", който преди Освобождението през 1878 г. е преиздаван седем пъти, а след него до наши дни още четири пъти - през 1939, 1942, 1949 и 1964 г. В обем само от 140 страници и в малък формат авторът като че ли е събрал цялата вселена, като е подредил в него основни знания за езика, молитви на черковнославянски език, нравствени поучения, умни и добри съвети, басни, различни истории, физически сказания, аритметически знания.

Освен това Петър Берон описва и въвежда в обучението на малките ученици нова за времето си педагогическа система чрез взаимоучителния (гр. алилодидактическия) метод, нов начин за изговор на отделните букви със съответните им звуци, нов подход на учителя към децата, нов облик на самия учител. Дори само изброяването на всичко ново показва както енциклопедичността и универсалността на Берон, така и неговата прозорливост напред във времето. Тъй като в излязлата досега литература, посветена на Буквара на Берон, неговата същност и значение за развитие на образованието по българските земи достатъчно задълбочено и подробно е показан неговият уникален принос, тук ще изтъкна само още един аспект. Става въпрос за това, че Берон с пълно право може да се оцени и като начинател, първопроходец на сравнителното образование у нас.
Както е известно, тази педагогическа наука се занимава с описанието, разкриването, анализа и сравнението на образованието в различни страни със цел да се извлекат поуки и да се направят предложения за усъвършенстване и развитие на образованието в собствената страна. Точно това е направил Петър Берон със своя Буквар: най-напред той е проучил съществуващата практика в различни страни, запознал се е със съответната книжнина, помислил е дали тя може да се използва за нуждите на българските училища, съставил е Буквара, изпробвал го е в собствената си педагогическа и възпитателна практика, и чак тогава го е предложил за отпечатване и разпространение. Освен това той представя за първи път в тогавашната книжнина подробно описание на модерната по онова време взаимоучителна метода на Бел и Ланкастър, която само 10 години по-късно се внедрява като основен педагогически метод от Неофит Рилски в Габровското училище. Същото се отнася и за препоръчания от Берон нов метод за изговор на буквите заедно със съответния звук вместо традиционното буквуване. Така българската компаративистика на образованието с право може да се гордее с името и дейността на Берон, който почти 100 години преди зараждането ѝ в други страни е приложил на практика нейния основен метод - сравнителния.

Предлаганото на вниманието на читателите ново издание на "Букваръ" е продиктувано от желанието да се възпроизведе отново не само Бероновия текст, но и най-значимите според мнението на съставителите анализи и интерпретации от видни български изследователи. На първо място това е осъвремененият правопис, направен от видния български езиковед и диалектолог проф. д-р Стефан Стойков, заедно с неговите бележки и речник, както и откъси от книгата на проф. д-р Жечо Атанасов "Петър Берон и Рибният буквар", а така също и "Рибният буквар - раждането на човека" от доц. д-р Николай Чернокожев. включили сме и фототипно издание на един малък бисер - библиофилската книжица на Ст. Чилингиров, посветена на Петър Берон. Накрая представяме и библиография на по-важните съчинения за Берон и неговия буквар. По този начин съставителите сме убедени, че поднасяме на любознателните читатели и радетели на българското образование един нов поглед и прочит на това знаменателно четиво - както от историческа, така и от съвременна гледна точка.
Нужно ли е ново издание на Рибния буквар днес? Нашето категорично мнение и дълбока убеденост е - да, необходимо е. Ние имаме нужда от ново съприкосновение към делата и творбите на нашите велики предшественици, благодарение на които българското образование и българският дух днес са живи и жилави въпреки превратностите на националната ни съдба. Никой не може да оспори, че именно д-р Петър Берон е един от тези най-заслужили мъже! Сега, повече от 200 години след рождението му, той ни е толкова необходим, както и тогава, когато за първи път е събрал и издал своя буквар за "болгарските училища".

Пожелаваме на всички, които се докоснат до тази книга, да почувстват трепета и вълнението, с което и ние се отнесохме към д-р Петър Берон и неговия 'Букваръ с различни поучения за болгарските училища", да съпреживеят заедно с нас непреходността на големите идеи на българското просвещение и образование, които се живи и днес и се преоткриват в дейността на хилядите български учители и просветни дейци. Убедени сме, че съпоставителното представяне едновременно на оригиналния текст и на неговия ново-български прочит ще бъде истинско съпреживяване."
Проф. Д-р Георги Бижков