Адвокатската защита по наказателни дела


интернет книжарница "Нова звезда"
Автор: Гаврил Благоев

Издателство:Нова звезда

Корична цена:12.00 лв.
Отстъпка:2.40 лв. (20.00 %)
Цена:9.60 лв.
ISBN:978-619-198-075-8
Година:2018
Подвързия:Меки корици
Страници:112
Език:Български

  Настоящото издание е посветено на адвокатската защита по наказателни дела и на онова което не се преподава в 9-те Юридически факултета в страната. Целта на изданието е да се продължи практиката, практикуващи съдебни адвокати да разработват теми и студии по адвокатската защита, като ползват дългогодишния си опит като процесуални представители по наказателни дела. В далечната 1970 г. колектив от именити български адвокати начело с адвокат Л. Левков и адвокат Л. Корнажев в студията си "Адвокатска защита в наказателния процес" успешно  развиват темата за ролята на защитника в Наказателния процес. След тази публикация са малко развитите теми от съдебни адвокати. В настоящето издание са коментирани положения на Реформата на наказателния процес м сила от 05.11.2017 г., като основно внимание е обърнато на въвеждането на задължителното разпоредително заседание, ускоряването на наказателното производство, бързото производство, измененията свързани с промяна на подсъдимостта на определена категория дела. Изданието е в три глави - адвокатската защита в досъдебното производство, адвокатската защита в съдебното производство и адвокатската защита в съответствие с европейските правила. Изложението е съобразено с новите изменения в Наказателнопроцесуалния кодекс от август 2017 година, касаещи провеждането на бързо производство, ускоряване на наказателното производство, задържането под стража при задочното производство, разпоредителното заседание. направени са предложения за разширяване на обхвата на приложение на споразумението, на изменение на подсъдността на военните съдилища, за възможността да бъдат допускани като адвокати освен съпругът, роднините по права линия и братята и сестрите на обвиняемия и други. Публикувани са и диспозитиви на тълкувателни решения на ВКС, ОСНК постановени след влизането в сила на НПК през 2006 г. Решенията са подредени в хроногичен ред по датата на постановяването им. Настоящото издание е предназначено за ползване както от действащи адвокати по наказателни дела, така и от студенти по право и кандидати за адвокати. Изложението е отворено за дискусии и коментари от юридическата общност, както и за запознаване на гражданите, проявяващи интерес по темата на адвокатската защита по наказателни дела.