Конституционно право-Сборник с нормативни актове


интернет книжарница "Нова звезда"
Автор: Доц. Д-р Христо Паунов

Издателство:Нова звезда

Корична цена:25.00 лв.
Отстъпка:5.00 лв. (20.00 %)
Цена:20.00 лв.
ISBN:9-786-191-980-949
Година:2018
Подвързия:Меки корици
Страници:622
Език:Български

Предговор за сборника от проф. д-р Емилия Друмева:

 

         Този сборник отразява развитието на съвременния български конституционализъм. Съдържанието му включва на първо място Конституцията на Република България, като ІV-та поред конституция в историята на суверенната българска държава. Конституцията е в сила от 13 юли 1991 г., вече е с пет поредни поправки през изминалите години и действа като основен и върховен закон, на който другите закони не могат да противоречат. Сборникът включва и ред закони, които развиват принципни положения на Конституцията и регулират обособени части от предмета на конституционното право. Включва и Правилника за организацията и дейността на Народното събрание като уникален нормативен акт, както и някои подзаконови актове.

 

Конституционното право създава и регулира устройството и организацията на държавата и „задвижва“ държавната власт. То установява правила, форми и процедури на правотворчеството, регулира принципно взаимодействието между висшите държавни органи. Така конституционното право създава механизмите и закрепва основните начала и конструкции, а смисълът и предназначението на изградената държавна организация в крайна сметка е правата на гражданите да бъдат спазвани и гарантирани.

 

       „Закон-слънце!” - казват юристите. Прочитът и вникването в действащата правна уредба прави от неориентирания човек гражданин, който е наясно със своите права и задължения в обществото. А прочитът и запознаването с действащото конституционно право „изкачва” същия този zoon politikon  на покрива на държавата, откъдето може да обхване с поглед и разбиране как тя функционира и съответно да намери своето място.

 

 

Сборникът е предназначен за студенти по право (и близки до него специалности) и за практикуващи юристи, за всички, които са изкушени  в правото и политиката; за народни представители, местни политици, политически партии, „изборджии“, т.е. за всички активни граждани.

 

Надяваме се, че сборникът ще е полезен, устоявайки на динамиката в законодателството, което по правило трябва да съответства на принципите на конституционализма.

 

 

 

   

Сборникът съдържа:

 

 

·       Конституция на Република България

·       Закон за „Държавен вестник“

·       Закон за нормативните актове

·       Указ № 883 за прилагане на Закона за нормативните актове

·       Закон за герб на Република България

·       Закон за държавния печат и националното знаме на Република България

·       Правилник за организацията и дейността на Народното събрание

·       Закон за политическите партии

·       Закон за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление

·       Изборен кодекс

·       Закон за съдебната власт

·       Закон за Конституционен съд

·       Правилник за организацията на дейността на Конституционния съд

·       Закон за българското гражданство

Библиография на българска литература по конституционно право