Корица Биология и здравно образование за 9. клас. Втора част за 9. клас при обучение с интензивно изучаване на чужд език. По учебната програма за 2019/2020 г.

Биология и здравно образование за 9. клас. Втора част за 9. клас при обучение с интензивно изучаване на чужд език. По учебната програма за 2019/2020 г.


Автори: Владимир Овчаров, Огнян Димитров, Таня Димитрова, Мариана Христова, Камелия Йотовска

Издателство:Булвест

Корична цена:16.90 лв.
Отстъпка:2.03 лв. (12.01 %)
Цена:14.87 лв.
ISBN:9789541812310
Година:2018
Подвързия:Меки корици
Страници:128
Език:Български

В учебника по биология и здравно образование за 9. клас са предложени интересни възможности за реализиране на определените в Държавния образователен стандарт за общообразователна подготовка и учебната програма по биология и здравно образование за 9. клас очаквани постижения на учениците. Той е основно средство за овладяване на знания и умения, както и за формиране на заложените в учебната програма ключови компетентности, свързани с клетката - химичен състав, надмолекулни комплекси, структура и процеси, възпроизводство на клетката и приложение на знания за клетката. Учебното съдържание е организирано в пет основни раздела: Химичен състав на живата материя Надмолекулни комплекси Структура и процеси в клетката Възпроизводство на клетката Приложение на знанията за клетката Учебникът съдържа теми, свързани с основни знания за клетката и приложението им в науката, биотехнологичните производства, медицината, селското стопанство, опазването на околната среда. Учебното съдържание е разпределено в уроци за: нови знания; преговор и обобщение; практически дейности; дискусии, дебати, семинари; контрол и оценка. Въпросите и задачите в края на всяка тема, както и тези за самооценка дават възможност за проверка на знанията и помагат за формиране на умения за прилагането им в различни ситуации. Темите за лабораторна работа и други практически дейности са възможност за практическо приложение на придобитите знания и формиране на различни умения за наблюдение на клетки, клетъчни структури и процеси. Системата за самооценка в края на учебника предоставя възможност за създаване на реална представа за равнището на придобитите знания и умения. Богатият илюстративен материал - изображения, схеми, таблици, подпомага създаването и поддържането на интерес у учениците, както и стимулирането на познавателната им активност.