Корица Данъчно облагане и контрол по ДДС при сделки с недвижими имоти

Данъчно облагане и контрол по ДДС при сделки с недвижими имоти


интернет книжарница "Нова звезда"
Автор: Георги Ранчев

Издателство:УНСС

Корична цена:8.90 лв.
Отстъпка:0.45 лв. (5.06 %)
Цена:8.45 лв.
ISBN:978-619-232-229-8
Година:2019
Подвързия:Меки корици
Страници:152
Език:Български

Разглеждането на особеностите на данъчното облагане и данъчния контрол по ДДС при сделки с недвижими имоти е невъзможно, без да са налице основни познания за системата на данъчно облагане и данъчен контрол в България. Тук е направен кратък преглед на данъчната система на Република България, на приходната администрация, същността и елементите на контролно-установителното производство, които са в основата на данъчния контрол по конкретните видове данъци. По своята същност данъчният контрол е вид държавен контрол, който се осъществява от специално създадена за целта институция. Данъчният контрол в Република България се осъществява от органите на приходната администрация в структурата на Националната агенция по приходите (накратко НАП). Според мнението на проф. д.ик.н. Михаил Динев НАП е един от специализираните контролни органи, които упражняват единствено контролни функции, но в тясно специализирани области като данъчния контрол.