Корица Стратегическо планиране на регионалното развитие

Стратегическо планиране на регионалното развитие


интернет книжарница "Нова звезда"
Автор: Елка Василева

Издателство:УНСС

Корична цена:9.90 лв.
Отстъпка:0.50 лв. (5.05 %)
Цена:9.40 лв.
ISBN:978-619-232-141-3
Година:2018
Подвързия:Меки корици
Страници:166
Език:Български

Книгата има за цел да предложи систематизирана информация, анализи и оценки по актуални въпроси на стратегическото регионално планиране в България. Представени са теоретични и практикоприложни аспекти на планирането като: управленска функция и типологията му на национално ниво и в публичния сектор на стопанството, в контекста на европейската кохезионна политика. Предмет на изследване са структурни и съдържателни елементи на системата за регионално развитие като: териториална основа, нормативна и методологична рамка, показатели за измерване на резултатите, стратегически документи за регионално, местно и градско развитие, наблюдение и оценка на изпълнението, органи за управление и др. Направен е опит да се обвържат фундаменталните постижения на науката и нейните изявени представители с актуалните процеси и потребности на регионалното развитие в България и неговото по-добро насочване и усъвършенстване. Използвани са статистически данни и емпирична информация от утвърдени официални източници: Европейската статистическа служба, Националния статистически институт и Агенцията по заетостта в България. Книгата е предназначена за студентите, изучаващи регионалното развитие, а също и за всички, чиито професионални интереси са ориентирани към проблемите на стратегическото планиране и управлението на регионалното развитие.