Корица От Вавилонската кула до Homo cyberneticus

От Вавилонската кула до Homo cyberneticus


интернет книжарница "Нова звезда"
Автор: Свилен Спасов

Издателство:Омофор

Цена:14.00 лв.
ISBN:9789542972785
Година:2020
Подвързия:Меки корици
Страници:210
Език:Български

В книгата изчерпателно и подробно се разглеждат социокултурните и антропологично-етическите аспекти на генното инженерство, включително в контекста на православния биоетичен дискурс. Проследяват се историческите предпоставки за развитието на съвременните технологии и възникването на идеите на модерната евгеника. Д-р Свилен Спасов е магистър по биология със специалност "растително генно инженерство", придобита в Биологическия факултет на ПУ "Паисий Хилендарски", и магистър по богословие от Православния богословски факултет на ВТУ "Св.св. Кирил и Методий". През март 2019 г. придобива докторска степен по богословие, защитавайки успешно дисертация на тема "Генното инженерство: социокултурни и антропологично-етически аспекти", с научен ръководител доц. д-р Свилен Тутеков. Като православен автор с интердисциплинарен подход, той пише в областта на биоетиката, изграждайки нови концептуални мостове между биологичното и етичното знание. "Макар да бях приел св. Кръщение на 12 години, едва когато навърших 17 през далечната 1988 г., за първи път се запитах познавам ли Бога. Отговорът, който не изрекох на глас тогава, но внесе страх в душата ми, бе отрицателен. Разбира се, желанието да търся Бога бе резултат от действието на Божията благодат (енергия) вътре в мен. От този момент нататък започнах да търся активно истината за моя Създател, тръгвайки по един път, преминаващ през различни духовни полета. Натрупаните впечатления и духовната опитност ми помогнаха да изградя за себе си през годините истината (доколкото това е възможно в тяло) за Триипостасния Бог. Преломен момент в моето духовно пътуване бе магистърската програма, която записах в Православния богословски факултет на Великотърновския университет. Тъй като вече имах една магистратура - тази по биология - изпитвах нужда от аналитично, систематизирано богословско знание, което, за моя голяма радост и удовлетворение, получих през тези три години на обучение. По този начин намерих отговорите на много от въпросите, които си задавах през годините, а не на последно място и заради преподаватели, с които Бог ме удостои да се запозная и да ме обучават..." От автора