Корица Социално осигуряване – 2020 + CD. Двадесет и четвърто издание

Социално осигуряване – 2020 + CD. Двадесет и четвърто издание


интернет книжарница "Нова звезда"
Автори: Ивайло Иванов, Даниела Асенова, Мария Касърова, Катя Кашъмова, Любомира Язаджиева, Снежана Малкова

Издателство:Труд и право

Корична цена:44.00 лв.
Отстъпка:6.60 лв. (15.00 %)
Цена:37.40 лв.
ISBN:1312-9562
Година:2020
Подвързия:Меки корици
Страници:720
Език:Български

Книгата съдържа текстовете на основните законови и подзаконови нормативни актове, както и нови указания на Националната агенция за приходите. Изключително ценни и полезни са подробните авторски коментари и разяснения. Те акцентират върху промените в съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване на данни от работодателите, от осигурителите и от самоосигуряващите се лица; в условията и реда за изплащане на компенсации на работодателите с цел запазване на заетостта на техните работници и служители; в реда за подаване на документи за изплащане на обезщетения за временна неработоспособност и за безработица в условията на Covid-19; в условията и реда за преизчисляване на пенсиите по реда на чл. 102, ал. 3 КСО; в обжалването на актове, издавани от длъжностни лица на НОИ и прочее.  

В изцяло нов тематичен раздел са публикувани експертни отговори на въпроси по изплащането на пенсиите по реда на КСО и на Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж. 

В самостоятелен коментар е представено прилагането на регламентите за координация на системите за социална сигурност и на двустранните международни договори в областта на социалното осигуряване.

Компактдискът, който може да се закупи заедно с книгата, предлага всички нормативни актове на социалното и на здравното осигуряване, всички двустранни договори по социално осигуряване, по които Р България е страна, както и важни решени на Върховния административен съд.

Изданието отразява състоянието на законодателството към 15 юли 2020 г.