Корица Теми за държавен изпит по гражданскоправни науки 2022 г.

Теми за държавен изпит по гражданскоправни науки 2022 г.


интернет книжарница "Нова звезда"
Автор: Георги Стефанов

Издателство:Абагар

Корична цена:80.00 лв.
Отстъпка:12.00 лв. (15.00 %)
Цена:68.00 лв.
ISBN:978-619-168-305-5
Година:2022
Подвързия:Меки корици
Страници:768
Език:Български

Настоящите Теми за държавен изпит по гражданскоправни науки  са основани на опита на автора като дългогодишен участник в държавни изпитни комисии по гражданскоправни науки в юридически факултети на няколко университета в страната. Основните трудности за студентите при подготовката и провеждането на държавния изпит са обусловени от значителния обем частноправна материя, която е включена във въпросите (темите) от конспекта, както и от интердисциплинарния характер на редица въпроси. По правило една тема има съдържание, което е разпределяно в три, четири или повече въпроси от конспектите за съответните семестриални изпити. Много от темите за държавен изпит се състоят от точки, които се разглеждат в две, три, пет, шест различни семестриални учебни дисциплини.

Изложението налага балансиран подход при разглеждане на темите от конспекта и техните точки. По-голямо внимание е отделено на въпроси, които са с основополагащо цивилистично значение или с интердисциплинарен характер, както и на тези, които имат по-подробна законова уредба. По тази причина с цел избягване на повторения са направени множество препращания към други теми от конспекта. С някои изключения е спазена последователността при разглеждане на отделните точки според структурата на отделните въпроси от конспекта.