Корица Антропогенни ландшафти

Антропогенни ландшафти


интернет книжарница "Нова звезда"
Автор: Камен Нам

Издателство:Университетско издателство "Св. Климент Охридски"

Корична цена:35.00 лв.
Отстъпка:7.00 лв. (20.00 %)
Цена:28.00 лв.
ISBN:978-954-07-5078-1
Година:2021
Подвързия:Твърди корици
Страници:824
Език:Български

Книгата на Камен Нам е не само забележителен труд в областта на географията, ландшафтната екология, геоекологията и изобщо науките за земята. Тя е новаторска в много отношения. За пръв път в българската и съвременната географска наука (респ. ландшафтната екология) се появява комплексно изследване на мегасистемата „човек – природа“, имащо мултидисциплинарен характер. За пръв път в науките за земята се предлага и доказва нов Закон в системното функциониране на мегасистемата „човек – природа“. За пръв път в българската ландшафтна екология се обосновават и публикуват типологизация и типология на ландшафтите в глобален мащаб; предлагат се и се обосновават нови термини като „артефактен ландшафт“, „агро-аквален ландшафт“; идентифицират се, доказват се и се изследват Бинарните хроногеографски ландшафтни матрици в антропогенизацията на ландшафтната сфера (респ. планетарното пространство); предлагат се, обосновават се и се анализират Енергийно-информационни модели на генезиса и управлението на антропогенизираните и антропогенните (техногенните) ландшафти.