Новата правна уредба за Защита на конкуренцията


Он лайн книжарница Нова звезда
Автори: петко Николов, Румяна Каролова, Весела Антонова, Людмила Йорданова, Десислава Йорданова, Кирил Пангелов

Издателство:Труд и право

Корична цена:26.40 лв.
Отстъпка:5.28 лв. (20.00 %)
Цена:21.12 лв.
ISBN:978-954-608-162-9
Година:2009
Подвързия:Меки корици
Страници:655
Език:Български

Тази книга съдържа цялостно приложно знание по новата правна уредба на защитата на конкуренцията у нас.

В глава първа на книгата са представени правилата за конкуренция, приложими в България: европейското и националното право на конкуренцята, компетентните органи по прилагането на законодателството.

В глава втора са коментирани материалноправните разпоредби на закона: забранени споразумения, решения и съгласувани практики; злоупотреба с монополно и господстващо положение; контрол върху концентрацията между предприятия и забрана за нелоялна конкуренция.

В глава трета са проследени процедурните правила: общи положения, специалните производства по установяване на нарушения и налагане на санкции, за издаване на разрешение за концентрация между предприятия и други производства.

В глава четвърта е разяснена отговорността - имуществените санкции и глоби, както и съдебния контрол.

В приложение са представени основните нормативни актове на националното и на европейското право на конкуренцията.