Корица Мениджмънт на класа

Мениджмънт на класа


интернет книжарница "Нова звезда"
Автор: Силвия Николаева

Издателство:Университетско издателство "Св. Климент Охридски"

Корична цена:20.00 лв.
Отстъпка:4.00 лв. (20.00 %)
Цена:16.00 лв.
ISBN:9789540751221
Година:2021
Подвързия:Меки корици
Страници:296
Език:Български

Изданието представя огромното многообразие от подходи и модели за успешно справяне с лидерските отговорности и предизвикателства пред всеки специалист в полето на образованието, анализирани през интердисциплинарен дискурс, съчетаващ философски, концептуално-теоретични и приложни измерения. Макар повечето от тях да са създадени за нуждите на училищното образование и да са разпространени най-вече в полето на средното училищно образование, много от техните идеи, принципи, техники са приложими към контекста на всяка учебна група (клас, паралелка, детска група, клуб, школа, проектен екип в обучението и други). Наред с включените 18 чужди модела авторката представя и своята разработка за комплексен мениджмънт на реалностите в ученическия клас/учебната група. Разработен и апробиран в продължение на осем години в периода 2002 - 2010 г., той вече е доказал своята приложимост както в практиката на детските учители и учителите по различните учебни предмети, така и в ролята им на класни ръководители, координатори на учебни проекти, ръководители на извънкласни занимания, лидери на образователни инициативи и други. Изданието съчетава функциите на академична книга за самообразование и саморазвитие на педагогическите специалисти от практиката с употребата му като учебно помагало за студенти в университетски програми по образователен мениджмънт и квалификационни програми за придобиване на учителска правоспособност.