Корица Стратегически маркетинг. Политики и стратегииСТратегическият маркетинг

Стратегически маркетинг. Политики и стратегииСТратегическият маркетинг


интернет книжарница "Нова звезда"
Автор: Стефан Христов

Издателство:УНСС

Корична цена:15.00 лв.
Отстъпка:1.50 лв. (10.00 %)
Цена:13.50 лв.
ISBN:978-954-644-076-1
Година:2010
Подвързия:Меки корици
Страници:276
Език:Български

  Стратегическият маркетинг способства  за усъвършенстването на стратегическото мислене на маркетинговите мениджъри и специалисти.
Маркетинговата среда става все по-турболентна и по-сложна, а пазарните промени - все по-динамични. Всяка фирма се нуждае от ефикасна защита от неочакваните превратности на съдбата. Необходими са висока ерудираност и голяма вещина от маркетолозите за създаване и запазване на ключовите предимства спрямо пазарните конкуренти.
  Стратегическият маркетинг подчертава осезателната потребност от компетентно анализиране на настоящето, предвиждане на бъдещето, откриване на възможностите, предотвратяване на заплахите, използване на недостатъците, обмисляне на алтернативите, осъществяване на инициативите, оценяване на резултатите и др.
  В третото издание на книгата се обръща специално внимание върху маркетинговата ориентация на корпоративните политики и стратегии на индустриалните, отбранителните, туристическите, търговските, транспортните и други организации. Това се отнася главно до привличането на потребителите, проникването на пазарите, мотивирането на партньорите, неутрализирането на конкурентите, разпределянето на ресурсите, увеличаването на продажбите, нарастването на печалбите и др.
  В настоящото издание са направени съществени промени по отношение на неговото съдържание. Подробно са изложени въпросите на методологията на стратегическия маркетинг, решаването на стратегическите проблеми; провеждането на стратегически анализи, разработването на стратегически прогнози, извършването на стратегически проучвания, определянето на стратегически сегменти, селектирането на стратегически ориевтири, заемането на стратегически позиции, формулирането на стратегически цели, използването на маркетингови и други стратегии.