Корица Корпоративна социална отговорност

Корпоративна социална отговорност


интернет книжарница "Нова звезда"
Автор: Щерьо Ножаров

Издателство:УНСС

Корична цена:9.90 лв.
Отстъпка:0.99 лв. (10.00 %)
Цена:8.91 лв.
ISBN:978-619-232-489-6
Година:2021
Подвързия:Меки корици
Страници:148
Език:Български

Учебно-методическото помагало „Корпоративна социална отговорност“ е предназначено за студенти на Университета за национално и световно стопанство, които изучават тази дисциплина. Помагалото покрива и част от утвърдената учебна програма за ОКС „бакалавър“ по политическа икономия на устойчивото развитие и други дисциплини, свързани с тематиката на устойчивото развитие, нисковъглеродната и кръговата икономика.
В структурно отношение в изданието са включени пет елемента: обобщение, основни понятия, тестови въпроси за самопроверка, проблеми за дискусия и отговори:
Обобщение. В тази част се представят структурата на темата според утвърдената учебна програма и накратко самата тема. Това ще подпомогне запознаването на студентите с основните акценти и ще ги ориентира за правилното решаване на тестовите въпроси и проблемите за дискусия.
Основни понятия. Тук са представени основните ключови понятия и техните дефиниции. Чрез тях ще се формират категорийният и понятийният апарат по дисциплината и ще се улесни провеждането на лекционните курсове.
Тестови въпроси за самопроверка. Тази част изисква от студентите да посочат чрез маркиране верния отговор на еднозначно дефинирани затворени въпроси. По всяка част от структурата на отделните теми са предвидени по десет тестови въпроса. Отделните теми съдържат между 40 – 60 тестови въпроса. По този начин се проверява степента на усвояване на основните категории и понятия. Всички тестови въпроси са разделени на две степени на сложност (ниска и по-висока). Тези с по-високата степен на сложност могат да се използват и в магистърското обучение, като се поставя различна тежест на отделните въпроси при провеждането на изпити.