Корица По пътя на устойчивото развитие. Зелената алтернатива

По пътя на устойчивото развитие. Зелената алтернатива


интернет книжарница "Нова звезда"
Автор: Мария Коцева-Тикова

Издателство:Университетско издателство "Св. Климент Охридски"

Корична цена:20.00 лв.
Отстъпка:4.00 лв. (20.00 %)
Цена:16.00 лв.
ISBN:978-954-07-5403-1
Година:2022
Подвързия:Меки корици
Страници:200
Език:Български

Мария Коцева-Тикова е преподавател в ка­тедра „Публична администрация“ на СУ „Св. Климент Охридски“ и главен асистент в Института за икономически изследвания при БАН. В монографията са синтезирани интересите и към търсене на алтернативни и екологични реше­ния за намаляване на негативните антропогенни въздействия върху околната среда. Икономическите кризи и тревогите, породени от климатичните промени, стимули­рат въвеждането на нови полити­ки като зелена и кръгова иконо­мика, биоикономика, приобщаващо развитие и други, чрез които да се извърши трансформация в поведе­нието на индивидите и в основите на съвременната икономика, за да се постигне синхрон във взаимо­действието между социалната, икономическата и екологичната сфера.