Корица Интелектуалната собственост в издателския бизнес

Интелектуалната собственост в издателския бизнес


интернет книжарница "Нова звезда"
Автор: Мария Маркова

Издателство:УНСС

Корична цена:30.00 лв.
Отстъпка:1.50 лв. (5.00 %)
Цена:28.50 лв.
ISBN:978-619-232-610-4
Година:2022
Подвързия:Меки корици
Страници:176
Език:Български

Монографичният учебник „Интелектуалната собственост в издателския бизнес“ е предназначен за студенти, обучаващи се в специалност „Творчески индустрии и бизнес“, БСО и за студенти, обучавани в предлаганите в МСО специалности на катедра „Интелектуална собственост и технологичен трансфер“. Книгата „Интелектуалната собственост в издателския бизнес“ разглежда въпроси за издателския бизнес като творческа индустрия, издателския продукт като творчески интелектуален продукт, закрила на издателския продукт като интелектуална собственост, модели и икономически изгоди от управлението на издателския бизнес като творческа индустрия и реализацията на издателския продукт като интелектуална собственост и други. Разглеждането на тези въпроси е направено в тяхната комплексност и взаимозависимост при поставяне на фокус върху релацията „издателски бизнес – интелектуална собственост“ на основата на историческия и системен подход при акценти върху значимите и полезните понятия, взаимовръзки и решения в икономически и правен аспект, на международния и българския бизнес опит.