Корица Самостоятелни работи по математика за 4. клас

Самостоятелни работи по математика за 4. клас


интернет книжарница "Нова звезда"
Автор: Владимира Ангелова

Издателство:Просвета

Корична цена:5.90 лв.
Отстъпка:0.90 лв. (15.25 %)
Цена:5.00 лв.
ISBN:9789540142128
Година:2022
Подвързия:Меки корици
Страници:68
Език:Български

Промяната на фокуса на обучението по математика от преподаване на знания към овладяване на ключови компетентности и способности за решаване на проблеми се реализира чрез компетентностния подход. Съществена част в този процес е осъществяването на диагностика на базата на ясно и точно дефинирани компетентности като очаквани резултати от обучението. Това позволява на учителя лесно да определи какво знае и умее всеки ученик и на какво трябва да обърне повече внимание.

Настоящето помагало е изцяло съобразено с компетентностния подход и актуалната учебната програма по математика за 4. клас. В него са обособени две части.

Първата част е предвидена за работа на четвъртокласниците. Включва 13 самостоятелни работи (всяка в два варианта) за диагностициране на компетентностите на учениците след изучаването на всяка тема от учебното съдържание по математика за 4. клас, както и входна и изходна диагностика. В края на първата част са дадени верните отговори на задачите.

Втората част е предназначена изцяло за учителите и съдържа пет приложения:

  • Приложение 1 – подробни критерии за оценяване на математическите компетентности на учениците за всяка самостоятелна работа;
  • Приложение 2 – скала за приравняване на получените от ученика точки към оценка за нивото на математическите му компетентности;
  • Приложение 3 – модел за педагогическа диагностика на резултатите от всяка самостоятелна работа;
  • Приложение 4 – бланка за обратна връзка;
  • Приложение 5 – модел за педагогическа диагностика на резултатите от всички самостоятелни работи.

Всички приложения са достъпни в електронен вариант на

Всички приложения са достъпни в електронен вариант на prosveta.bg/SR_math. В хартиения вариант на помагалото са приложени само техни образци.

Помагалото може да се използва и от родителите, които искат да установят нивото на математическите компетентности на своите деца.

. В хартиения вариант на помагалото са приложени само техни образци.

Помагалото може да се използва и от родителите, които искат да установят нивото на математическите компетентности на своите деца.