Корица Многоклетъчна организация на биологичните системи. Учебник по биология и ЗО за 11. клас за профилирана подготовка. Модул 2 - част 1

Многоклетъчна организация на биологичните системи. Учебник по биология и ЗО за 11. клас за профилирана подготовка. Модул 2 - част 1


интернет книжарница "Нова звезда"
Автори: Владимир Овчаров, Мариана Христова, Камелия Йотовска

Издателство:Klett

Корична цена:18.90 лв.
Отстъпка:2.27 лв. (12.01 %)
Цена:16.63 лв.
ISBN:9789543446391
Година:2021
Подвързия:Меки корици
Страници:224
Език:Български

Учебното съдържание надгражда знанията, уменията и отношенията, формирани в през първи гимназиален етап. Частта за 11. клас включ­ва съдържание, отнасящо се до многоклетъчния организъм като структурна и функционална единица на живата материя (мезосистема).

 

Темите в учебника имат подчертано съвременно научно звучене. Те са свързани със знанията за многоклетъчния организъм като самостоятелна жива система, разработването на основни методи за изследване и прилагане на знанията за многоклетъчния организъм като цялостна система за развитие на биологичните, икономическите и социалните науки и практики. Във всяка тема са предложени различни рубрики, съдържащи интересна и актуална информация, придружена с въпроси за анализ.

 

В упражненията са разработени разнообразни по вид познавателни, изследователски, оценъчни и практически задачи.

 

В края на подразделите са предложени въпроси и задачи за са­мооценка на знанията, които се прилагат в различни ситуации.

Темите за проекти предполагат проучване на информация от различни източници самостоятелно или в екип и планиране на различни дейности, обсъждания и дискусии по ключови моменти от тях.

 

Учебникът съдържа и идеи да лабораторна работа и други практи­чески дейности за прилагане на практика на придобитите зна­ния и формиране на различни умения.