Корица ОСНОВИ НА УПРАВЛЕНИЕТО С ПРИМЕРИ ОТ ТУРИЗМА. УЧЕБНИК

ОСНОВИ НА УПРАВЛЕНИЕТО С ПРИМЕРИ ОТ ТУРИЗМА. УЧЕБНИК


интернет книжарница "Нова звезда"
Автор: Елена Петкова

Издателство:Университетско издателство "Св. Климент Охридски"

Корична цена:22.00 лв.
Отстъпка:4.40 лв. (20.00 %)
Цена:17.60 лв.
ISBN:978-954-07-5509-0
Година:2022
Подвързия:Меки корици
Страници:294
Език:Български

Целта на настоящия учебник е да запознае студентите с научната терминология, теоретичните постановки и възможностите за практическо приложение на концепциите и принципите в областта на управлението на организациите. Учебникът е предназначен за студентите от специалност „Туризъм“ в катедра „География на туризма“ на Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Съдържанието припокрива лекционния материал по учебната дисциплина „Основи на управлението“. В допълнение, в него са включени и някои подходящи примери с оглед студентите да придобият представа за възможностите за приложението на идеите и концепциите за управлението в практиката на туристическите организации. Учебникът може да бъде използван и от други висши училища, в които се изучава тази дисциплина.