Корица Закон за кадастъра и имотния регистър 2022, 6 изд., към 7.09.2022 г.

Закон за кадастъра и имотния регистър 2022, 6 изд., към 7.09.2022 г.


интернет книжарница "Нова звезда"
Издателство:Сиби

Корична цена:5.90 лв.
Отстъпка:0.89 лв. (15.08 %)
Цена:5.01 лв.
ISBN:9786192261672
Година:2022
Подвързия:Меки корици
Страници:144
Език:Български

6. актуализирано издание към 7 септември 2022 година. Представена е нормативната уредба на организацията, финансирането, създаването, воденето и ползването на кадастъра и имотния регистър - съдържание, създаване, поддържане, контрол и приемане на кадастралната карта и кадастралните регистри, водене на партидите на недвижимите имоти, както и на дейностите в областта на геодезията и картографията, осъществявани от органите на изпълнителната власт, органите на местното самоуправление и от юридическите и физическите лица. Поместени са Законът за кадастъра и имотния регистър, Законът за геодезията и картографията и Наредбата за условията и реда за създаване, поддържане и ползване на информационните системи на кадастъра и на имотния регистър, за достъпа до данните в тях и достъпа до данните в други специализирани информационни системи. Текстовете са анотирани с предишни редакции на отменени и изменени разпоредби и препращания между правни норми, включени в сборника, както и към други закони и подзаконови актове. Сборник нормативни актове: Закон за кадастъра и имотния регистър; Закон за геодезията и картографията; действащи и отменени редакции; препращания.