Корица ЕКОПОЛИТИЧЕСКА РЕТОРИКА. ДИСКУСИЯ ЗА КЛИМАТА

ЕКОПОЛИТИЧЕСКА РЕТОРИКА. ДИСКУСИЯ ЗА КЛИМАТА


интернет книжарница "Нова звезда"
Автор: Стоянка Балова-Цветкова

Издателство:Университетско издателство "Св. Климент Охридски"

Корична цена:22.00 лв.
Отстъпка:4.40 лв. (20.00 %)
Цена:17.60 лв.
ISBN:978-954-07-5524-3
Година:2022
Подвързия:Меки корици
Страници:232
Език:Български

Стоянка Балова-Цветкова е главен асистент в катедра „Реторика“ към Философския факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Защитила е докторат в областта на политическия език и аргументацията с изследване на дискусията за климатични промени в парламентите на България и Европейския съюз. Има придобити две магистърски степени по специалностите „Политически мениджмънт“ от Софийския университет „Св. Климент Охридски“ и „Биотехнологии“ от Минно-геоложкия университет „Св. Иван Рилски“. Научните ѝ интереси са в област та на политическата реторика и комуникацията във виртуалното пространство. Автор е на редица публикации в сферата на реториката, както и участник в различни научноизследователски и обучителни проекти. Монографията „Екополитическа реторика. Дискусия за климата“ е интердисциплинарно изследване, базирано на дисертационния труд на д-р Стоянка Балова-Цветкова. Тематичният избор съчетава нейния собствен дългогодишен интерес и изучаване на процесите по изменение на климата по време на магистърското ѝ обучение в специалност „Биотехнологии“. По-късно, завършвайки специалността „Политически мениджмънт“ в Софийския университет „Св. Климент Охридски“, решава да намери пресечни точки между климата, политологията и реториката. Именно така се ражда идеята да изследва в детайли дискусията по климата в двете законодателни институции – Европейския парламент и българското Народно събрание. В изследването е застъпена тезата за успешното прилагане на различни реторически практики и комуникационни стратегии, които могат да изиграят ключова роля при облекчаването и адаптацията на населението към нарастващите предизвикателства вследствие на промените в климата.