Корица Административно право. Обща част

Административно право. Обща част


интернет книжарница "Нова звезда"
Автори: Илонка Горанова, Надежда Христова, Петя Митрева

Издателство:УНСС

Корична цена:15.90 лв.
Отстъпка:2.40 лв. (15.09 %)
Цена:13.50 лв.
ISBN:978-954-644-820-0
Година:2016
Подвързия:Меки корици
Страници:337
Език:Български

Настоящото учебно помагало е разработено с цел да отговаря на нуждите на преподаваната дисциплина „Административно право и администра-тивен процес”. Съдържанието на помагалото обхваща теми от общата част на административното материално право. В структурно отношение всяка тема съдържа: план, нормативна уредба, литература, основни понятия, контролни въпроси, тестове. Към съответните теми са посочени решения на Конституционния съд на Република България, както и тълкувателни актове на Върховния административен съд/Върховния съд.

Учебното помагало би могло да се ползва както от обучаващите се в специалност „Право”, така и от обучаващите се в други специалности в областта на публичната администрация, икономиката, противодействието на престъпността и др., в чиито учебни планове е включена дисциплината „Административно право и административен процес”. То би представлявало интерес и за всички онези, на които им предстои полагане на държавен изпит по „Публичноправни науки”, докторантски изпит по „Административно право и административен процес” или кадидатстване за заемане на длъжност в държавната или общинската администрация.