Корица АРУКО ЧЕТЕНИЯ. ЛОГОС. ДОГМА. ФАНТАЗИЯ. ΜИТ. ИМЕ. ИСΤΟΡИЯ

АРУКО ЧЕТЕНИЯ. ЛОГОС. ДОГМА. ФАНТАЗИЯ. ΜИТ. ИМЕ. ИСΤΟΡИЯ


интернет книжарница "Нова звезда"
Автори: Петър Горанов, Силвия Кръстева, Димка Гичева-Гочева

Издателство:Университетско издателство "Св. Климент Охридски"

Корична цена:35.00 лв.
Отстъпка:7.00 лв. (20.00 %)
Цена:28.00 лв.
ISBN:978-954-07-5639-4
Година:2023
Подвързия:Меки корици
Страници:600
Език:Български

Асоциацията за развитие на университетското класическо образование (АРУКО) е създадена на 8 март 2005 г. През годините на своето съществуване тя се превърна в дружелюбна колегиална общност, обединяваща студенти, докторанти, учители, университетски преподаватели, изследователи от институтите на БАН, а така също и колеги, живеещи и работещи в чужбина. Събиращото ни в едно цяло е не само професионалният дълг, но и личната отдаденост на изучаването на културноисторическото наследство на античния свят, продължило битуването си и в следващите епохи чак до днес. Още от самото начало бяхме убедени, че можем и сме длъжни да организираме всяка година конферентни форуми, наречени Чετεния на АРУКО. Текстовете, събрани тук, бяха представени накратко на два научни форума, проведени в Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Става дума за четвъртите и петите Чετεния на теми: Логос, догма, фантазия (април 2021) и Херменевтически лабиринти: Мит, име, история (май 2022). И двете събития бяха организирани от Асоциацията, като резюмета на презентациите бяха предварително публикувани на сайта на АРУКО (https://aaduce.wordpress.com). В този сборник са включени разширени версии на някои от докладите, изнесени по време на Чετεнията през 2021 и 2022 г.