Корица Основи на финансите

Основи на финансите


интернет книжарница "Нова звезда"
Автор: Надежда Николова

Издателство:Сиела

Корична цена:18.00 лв.
Отстъпка:3.60 лв. (20.00 %)
Цена:14.40 лв.
ISBN:978-954-28-0624-0
Година:2009
Подвързия:Меки корици
Страници:466
Език:Български

Настоящият курс обхваща широк кръг познания с фундаментален и практикоприложен характер от областта на теорията на парите и кредита, банковото дело, публичните финанси, международните финанси, застраховането, социалното и здравното осигуряване. Целта е усвояването на понятийния апарат на финансите като наука за управлението на парите (капитала) и да подготви читателя за изучаване на широк кръг литература с финансова тематика; да обясни принципите на конструиране на специфичния формулен инструментариум и помощните графични изображения и да култивира умения за тяхното използване при решаване на конкретни практически финансови задачи, съпътстващи осъществяването на депозитни, кредитни, доверителни и валутни операции, операции с ценни книжа (акции, облигации). ­

„Основи на финансите“ може да бъде използвана с успех не само при подготовката на студенти, но би била полезна и на множеството специалисти и мениджъри в банковия, публичния и реалния сектор на икономиката.