Корица Търговско дружествено право. Второ актуализирано издание

Търговско дружествено право. Второ актуализирано издание


интернет книжарница "Нова звезда"
Автор: Георги Стефанов

Издателство:Абагар

Корична цена:33.00 лв.
Отстъпка:3.30 лв. (10.00 %)
Цена:29.70 лв.
ISBN:978-6-19168-203-4
Година:2018
Подвързия:Меки корици
Страници:632
Език:Български

   Търговски дружества - общи положения. Отделни видове търговски дружества

   Настоящото съчинение съставлява систематизиран курс по търговско дружествено право. Разгледани са общите положения за търговските дружества и отделните видове търговски дружества.
В съчинението е акцентирано върху научната дискусионност и практическа приложимост на разгледаните въпроси. Коментирани са основните становища в нашата търговскоправна доктрина. Взета е предвид дружествената, регистърната и съдебната практика. Отбелязани са принципни разрешения на други законодателства, както и такива на европейското дружествено право.

  Съчинението е актуализирано съобразно настъпили след 2014 г. законови промени (преди всичко тези в Търговския закон през 2016 г., 2017 г. и 2018 г.), като са взети предвид новоизлязлата търговскоправна литература и съдебна практика.

  Съчинението може да се ползва като учебник от студенти от юридически факултети, които изучават дисциплините "Търговско право", а също и от практикуващи юристи, икономисти и управленци.
Законодателството е съобразено към 01.05.2018 г.