Корица Неизпълнение на договора

Неизпълнение на договора


интернет книжарница "Нова звезда"
Автори: Поля Голева, Стефан Кюркчиев, Георги Хорозов, Тотка Калчева, Красимир Машев

Издателство:Труд и право

Корична цена:40.00 лв.
Отстъпка:6.00 лв. (15.00 %)
Цена:34.00 лв.
ISBN:978-954-608-226-8
Година:2015
Подвързия:Меки корици
Страници:440
Език:Български

Коментар на нормативната уредба. Преглед и анализ на съдебната практика. Практически проблеми

Това уникално издание Ви предлага:
цялостно изследване на основните моменти в правната уредба на неизпълнението на договора от гледна точка на правоприлагането.

В книгата се анализират:

·        формите на неизпълнението - пълно, частично, лошо или забавено;

·        невъзможността за неизпълнение и причините, които са довели до нея, включително случайно събитие, непреодолима сила, виновно поведение на длъжника;

·        ролята на поведението на кредитора в неизпълнението на задължението;

·        последиците от неизпълнението - договорната отговорност, неустойката, задатъкът, искът за реално изпълнение, искът за компенсаторно обезщетение, искът по чл. 80 ЗЗД;

·        развалянето на договора като една от най-важните и най-често срещани последици от неизпълнението;

·        възможността за намаляване или отпадане на договорната отговорност.

Авторският труд - синтез между знание и опит, е дело на екип от изявени специалисти:

·        проф. д-р Поля Голева - преподавател по гражданско и търговско право в Нов български университет и в Пловдивски университет „Паисий Хилендарски";

·        Тотка Калчева - съдия във Върховен касационен съд;

·        Стефан Кюркчиев - съдия в Софийски градски съд;

·        Красимир Машев - съдия в Софийски градски съд;

·        Георги Хорозов - адвокат

Целева аудитория: Практикуващи юристи, преподаватели и студенти по право, управленските екипи на търговски дружества и държавни структури, специалисти и граждани с интереси в тази област.

 интернет книжарница "Нова звезда"