Корица Контрол на пътното движение

Контрол на пътното движение


Автор: Петър Чаков

Издателство:ВСУ Черноризец Храбър

Корична цена:16.00 лв.
Отстъпка:3.20 лв. (20.00 %)
Цена:12.80 лв.
ISBN:9547152386
Година:2005
Подвързия:Меки корици
Страници:412
Език:Български

Описание Дейността по осъществяване на контрола по безопасността на пътното движение се осъществява в нови условия, чийто характер се определя от измененията, които настъпват във връзка с изграждането на развито гражданско общество и нова правова система. На преден план излизат въпросите, свързани със законността в действията на специализираните служби на МВР и други ведомства, компетентни по закон в областта на този род обществени отношения.1 И тук именно се съзира важният елемент на връзката между тяхната дейност и демократичния принцип на законност при осъществяване на техните функции. Със законността имат неразривна връзка и изискванията за отговорност, самостоятелност, дисциплина, всичко това, свързано със закона и подзаконовите нормативни актове. Разглежданата сфера от обществени отношения е много деликатна и от наличието на многобройните подзаконови нормативни актове. Възможните колизии между тях и закона правят дейността на компетентните органи още по-сложна. Изискването за наличието на много добри правни познания излиза на преден план и предполага пределен професионализъм в дейността на служителите от ведомствата, които са компетентни по закон. Дейността в работата на тези институции в разглежданата област от обществени отношения се усложнява и от наличието на две много важни обстоятелства: Първо: Законът за движение по пътищата (ЗДП) делегира правомощия на голяма група ведомства. Второ: Съществуване на многобройни вътрешноведомствени нормативни актове, които регламентират обществените отношения. Безспорно не може да се подмине и обстоятелството за съществуването на важни за контролните органи текстове, съдържащи се в Наказателния кодекс и Наказателнопроцесуалния кодекс, както и международното законодателство. Сложна правна регламентация съществува и при изграждане на взаимоотношенията с местната администрация. Рейтинг Рейтинг: 9.18 / 11 гласа