Корица Икономика на труда

Икономика на труда


интернет книжарница "Нова звезда"
Автор: Колектив

Издателство:УНСС

Корична цена:15.90 лв.
Отстъпка:0.80 лв. (5.03 %)
Цена:15.10 лв.
ISBN: 978-954-644-818-7
Година:2016
Подвързия:Меки корици
Страници:340
Език:Български

Настоящото издание на учебника „Икономика на труда“ е предназначено за обучение на студентите в Университета за национално и световно стопанство. Стремежът на екипа преподаватели от катедра „Човешки ресурси и социална защита“ е да предложи систематизирано, актуално научно знание и иновативни практики в професионалното направление за нуждите на аудиторната заетост и самостоятелната подготовка на студентите. За целта по подходящ начин са изложени не само теоретико-концептуалните основи на научната област, но и процесите на реформирането на труда и социално-трудовите отношения в България в аспекта на богатия европейски и международен опит като важна пред-поставка за формирането на базовата, широкопрофилна подготовка на съвременния „бакалавър икономист“. Тематичното съдържание е съобразено с общопризнати академични учебници, по които се преподава дисциплината във водещите университети на Европа и Съединените американски щати. То представя не само утвърдени академични теории, научни методологии и възгледи в областта на трудовия пазар, заетостта, безработицата и осигурителните системи, цената и производителността на труда, организационното поведение и индустриалните отношения, но и акценти от изследователските постижения на авторите,