Корица Търговско право. Търговски сделки. С акцент върху кодекса за застраховането от 2016 г.

Търговско право. Търговски сделки. С акцент върху кодекса за застраховането от 2016 г.


интернет книжарница "Нова звезда"
Автор: Поля Голева

Издателство:Нова звезда

Корична цена:38.00 лв.
Отстъпка:5.70 лв. (15.00 %)
Цена:32.30 лв.
ISBN:978-619-198-0918
Година:2018
Подвързия:Меки корици
Страници:668
Език:Български

„Търговско право. Търговски сделки"  е шесто допълнено и преработено издание на едноименната книга и втора част на издаденото през 2018 г. от същата авторка произведение  „Търговско право. Търговци". В него се разглежда правната уредба на търговските сделки съгласно българското действащо право. Съществено място в книгата заема оригинално съвременно становище за понятието и правната същност на търговската сделка. Следвайки систематиката на Търговския закон, изложението синтезира общите положения на търговските сделки и специалните разпоредби на  всички видове търговски сделки, намерили място в същия закон – търговската продажба, договора за лизинг, комисионния договор, договора за превоз, спедиционния договор, лицензионния договор, банковите и борсовите сделки, договора за текуща сметка, договора за наем на сейф, договора за влог в публичен склад, менителницата, записа на заповед, чека и някои ненаименовани договори. Но най-важната и основна част на книгата съставлява пълният и всеобхватен анализ на застрахователния договор съгласно уредбата му в Кодекса за застраховането, в сила от 1.1.2016 г. Наред с основните моменти на правната уредба по Част трета на Търговския закон, са съобразени и всички останали закони, които уреждат търговските сделки у нас в редакцията им към датата на издаването. В книгата е включена богата и полезна съдебна практика на Върховния касационен съд и на апелативните съдилища в Р България, които третират въпросите натърговските сделки, както и ценната практика на Арбитражния съд при Българската търговско-промишлена палата.

 

Книгата е полезна за студенти по право, докторанти, практикуващи юристи, лица, занимаващи се с бизнес.

 

Авторката проф. д-р Поля Голева е дългогодишен изследовател на въпросите на договорното и търговското право. Тя е професор в Института за държавата и правото – БАН, преподавател по търговско право в ПУ „П. Хилендарски", по облигационно право в Нов български университет, арбитър в АС при БТПП и адвокат, с богат практически опит в сферата на търговските сделки.