Корица Учебен практикум по облигационно право

Учебен практикум по облигационно право


интернет книжарница "Нова звезда"
Автор: Катя Владимирова

Издателство:Нова звезда

Корична цена:17.00 лв.
Отстъпка:3.40 лв. (20.00 %)
Цена:13.60 лв.
ISBN:978-619-198-102-1
Година:2019
Подвързия:Меки корици
Страници:296
Език:Български

Учебният практикум по дисциплината Облигационно право е предназначен за

студентите от специалност „Право“. Той анализира материалноправните аспекти

на облигационните претенции. Той няма за цел разглеждането на претенциите

от процесуална гледна точка. Ако в него са разгеледани процесуални въпроси,

то това е направено схематично с цел изясняване на възникващи проблеми при

изучаването на обилгационните претенции.

В изложението последователно са разгледани облигационните претенции по ЗЗД

и частично – отделни претенции по ТЗ, ГПК, ЗЗП, ЗОДОВ, ЗС и други закони,

които се изучават от дисциплината Облигационно право.

Изложението следва плана на изучаване на облигационните претенции на

семинарните занятия по учебната програма на дисциплината Облигационно право

на ЮФ на УНСС.

За всяка една претенция последователно е анализирана нейната същност,

предпоставки и последици. За улеснение на аудиторията е посочена

материалноправната норма, от която произтичат претенцията и процесуалното

основание. Разгледани са също страните, които са легитимирани да предяват

претенцията.

След всяка претенция е посочена съдебна практика и литература с цел

подпомагане в правоприлагането и запознаване с различните становища по

наболели правни проблеми в теорията и практиката.

При някои от претенциите са разработени практически казуси, които дават

възможност в семинарните занятия да се обучават студенти в практическото

прилагане на закона.

 

Изданието е съобразено със законодателството на РБ към 01.03.2019 г.