Корица Преплетените истории на Балканите

Преплетените истории на Балканите


Автор: Колектив

Издателство:Нов български университет

Корична цена:33.00 лв.
Отстъпка:5.00 лв. (15.15 %)
Цена:28.00 лв.
ISBN:9786192330354
Година:2019
Подвързия:Меки корици
Страници:664
Език:Български

Тази книга завършва поредица проучвания върху транснационал- ната и преплетена история на Балканите. Общата идея на този заключителен четвърти том е да се разгледа понятийното оформяне на региона, подходите към неговото изучаване, научните дискурси и представи за него, идващи отвън и отвътре. Първите няколко глави се занима­ват пряко с тези въпроси, а след­ващите подхождат непряко и чрез конкретни тематики. Така напри­мер прокарването на граници и териториалното обозначение на Балканите се разглеждат през съображенията и мотивите зад тях, разглежда се практику­ването на геополитическо кон­струиране по един подрегион (Добруджа) и „екзотизирането“ на османските Балкани чрез представите за времето и неговото измерване. Следващите глави изследват научните интерпретации, визуалните изображения и националистичните употреби на архитектурното наследство в независимите балкански държави както в представителната, така и в жилищната архитектура. Последната глава анализира още един начин на визуално представяне на миналото на региона - чрез експозиции за Холокоста в мемориала Аушвиц. Обединяваща черта на всички работи е рефлексията върху проблемите и критичността.